FIN

Kipinä-rahasto on Tapanilan Urheilutalosäätiön tuore avustusrahasto, joka tukee vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaa monipuolisesti Tapanilan Urheilukeskuksessa ja Helsingin Mailapelikeskuksessa.


Seuraava hakuaika on 15.6.-31.8.2019.

Lisätietoja Kipinä-rahastosta:

kipinarahasto@tapanilanurheilu.fi


TULOSTETTAVAN HAKULOMAKKEEN LÖYDÄT TÄÄLTÄ. (pdf)

Kipinä-rahaston hakulomake yksityishenkilölle

Seuraava hakuaika on 15.6.-31.8.2019.

Hakemuksen voi toimittaa joko sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla (lataa lomake oikealta sivupalkista) tai postitse (printtaa hakulomake oikealta sivupalkista) osoitteeseen: Tapanilan Urheilutalosäätiö, Kipinä-rahasto, Hiidenkiventie 21, 00730 Helsinki.


Yksityishenkilön hakulomakkeen täyttää lapsen tai nuoren huoltaja.

Kipinä-avustushakemus (yksittäinen henkilö)

Hakijan (huoltaja) nimi
Hakijan (huoltaja) henkilötunnus
Hakijan osoite
Puhelinnumero
sähköpostiosoite
Lapsen nimi
Lapsen ikä
Laji
Lapsen harrastusseura, ja joukkueen tai harrastusryhmän nimi
Kuvaus lapsen harrastuksesta ja sen kustannuksista.
Kuvaus mihin tukea haetaan.
Haettava tukisumma
Seuran tai järjestön nimi, jolle mahdollinen myönnetty avustus osoitetaan.
Lapsen valmentajan/ohjaajan nimi ja yhteystiedot
Lapsen valmentajaan/ohjaajaan voi ottaa yhteyttä.

Perheen nettotulot kuukaudessa

Palkka- ja eläketulot / kk
Päiväraha
Lapsilisät
Kotihoidontuki
Asumistuki
Elatustuki
Muut tulot (esim. tuet ja vuokratulot)
Toimitan pyydettäessä perheen tuloja koskevat tositteet Tapanilan Urheilutalosäätiölle

Perhe

Hakijan avio- tai avopuolison nimi
Hakijan avio- tai avopuolison henkilötunnus
Avio- tai avopuolison ammatti
Kotona-asuvien lasten syntymävuodet
Lähetän hakemuksen lisäksi liitteitä lapsen harrastukseen liittyen sähköpostilla.
Päiväys