FIN

Työyhteisöjen valmennukset

Tapanilan Urheilukeskuksessa työyhteisöjä valmentaa hyvinvointivalmentaja Johanna Olsson. Johanna on tehnyt ihmisten hyvinvoinnin kanssa töitä yli 20 vuotta ja on toiminut 7 vuotta henkilöstöjohtajana. Johannalla on vankka kokemus työyhteisöjen ja yksilöiden valmentamisesta, vuorovaikutusvalmentamisesta, hyvinvointiohjelmien kehittämisestä ja ihmisten tukemisesta kohti elinvoimaista kokonaisvaltaisuutta. Koulutus räätälöidään työyhteisön tarpeiden ja toiveiden mukaan.

”Valmennusten myötä työn ilo lisääntyy, innostus, merkityksellisyyden tunne ja työssä jaksaminen paranevat. Työyhteisön ilmapiiri ja luottamus lisääntyvät ja poissaolot vähenevät. Henkilöstön yhteinen oppiminen ja yhteistyö tehostuvat. Sitä kautta työn tuloksellisuus ja laatu paranevat.”
-Johanna Olsson, hyvinvointivalmentaja

Luontaisten taipumusten analyysi

Olenko introvertti vai ekstrovertti ja mitä se tarkoittaa tiimityöskentelyssä? Miksi osalle omien astioiden
korjaaminen on vaikeaa? Miksi toisen kanssa tuntuu kuin oltaisiin samalla aallolla ja toisen taas ei? Tähän ja
moniin muihin kysymyksiin löytyy vastaukset luontaisista taipumuksista. Luontaisten taipumusten analyysi
on sähköinen kysely, jonka pohjalta jokainen osallistuja saa purkuvalmennuksen yhteydessä itselleen 12
sivuisen analyysin omista luontaisista taipumuksistaan. Valmennuksen tavoitteena on osallistujien
itsetuntemuksen lisääminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen. Ymmärtämällä ihmisten erilaisuutta myös
vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät.

Vuorovaikuta taitavasti

Taitavaa vuorovaikutusta tarvitaan kaikkialla ja päivittäin. Vuorovaikuta taitavasti asiakaskohtaamisissa ja
työyhteisössä. Ratkaisukeskeinen ja sujuva vuorovaikutus on parhaimmillaan innostavaa, motivoivaa sekä
uusia ajatuksia ja näkökulmia synnyttävää. Hyvillä vuorovaikutustaidoilla luottamus itseen ja toisiin kasvaa,
joka lisää yhteisöllisyyden tunnetta. Harjoittelemme esimerkiksi kontaktin luomista, kehon viestintää ja
kuuntelua. Saat luotua avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin vuorovaikutustilanteisiin. Opit tunnistamaan
oman vuorovaikutustyylisi ja hyödyntämään sitä muiden erilaisten tyylien kanssa.

Mestaritiimi

Valmennuksessa oivalletaan mitä taitoja ja vahvuuksia tarvitaan mestaritiimiin ja miten niitä vahvistetaan.
Tiimitaitojen kehittymisen myötä tekeminen suuntautuu ”oikeisiin” asioihin, se tehostuu ja yhteinen
tekemisen tunne tarttuu. Tässä työpajatyyppisessä valmennuksessa luodaan yhdessä mestaritiimilupaus,
joka viedään arkeen. Tiimilupaus lisää me-henkeä, luovuutta ja menestystä. Luottamuksen tunne tiimissä
kasvaa ja tapahtuu yhdessä voimaantumista. Omat vahvuudet tiimissä tulevat esiin ja ne lisääntyvät. Oma
paras itse ja tiimi tulee näkyväksi.

Itsensä johtaminen

Mikä on minulle tärkeää juuri nyt? Kuinka elän itseni näköistä elämää? Ajattelua johtamalla saamme esiin
parhaan version itsestämme. Valmennuksessa pohditaan omien ajatuksien vaikutuksia tunteisiimme ja
tekoihimme. Harjoittelemme, kuinka tulevista tilanteista tehdään onnistuneita itseämme johtamalla ja
saamme niihin tarvittavia voimavaroja, kuten rohkeutta, rauhallisuutta ja jämäkkyyttä. Kirkastamme
tavoitteita kokeilemalla miltä tavoitteemme parhaimmillaan näyttää ja tuntuu. Otamme askeleita kohti
tavoitetta, jolloin suuntamme kirkastuu ja selkiytyy.


Pyydä tarjous koulutuksista - vastaamme ripeästi!

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*
Haluan tarjouksen/ lisätietoa
Lisätietoa (päivä- ja lukumäärät, päivän sisällöt ym.)